حذف حدود ۸۰۰ رشته‌محل از دفترچه انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۲

طبق اعلام معاونت آموزشی وزارت علوم غربالگری رشته‌های دانشگاهی در حال انجام است و در این فرایند ۲۰۰۰ رشته‌محل، از مجموع حدود ۲۰ هزار کد رشته در دوره کارشناسی، در سال جاری غربالگری خواهند شد و در نهایت حدود ۸۰۰ کد رشته پس از بررسی های لازم از نظر اشتغال و با در نظر گرفتن شاخصِ نیاز‌محوری از دفترچه کنکور ۱۴۰۲ حذف خواهند شد.