تمدید مهلت ثبت نام در کنکور سراسری

با اعلام تمدید مهلت ثبت نام در کنکور سراسری نوبت دوم از سوی سازمان سنجش؛ مهلت ثبت نام تا 24 فروردین تمدید شد.

بنا به اطلاعیۀ امروز 20 فروردین سازمان سنجش مهلت ثبت‌نام در آزمون سراسري سال 1402 – نوبت دوم ( در دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم «شبانه»، نيمه‌حضوري، مجازي، پرديس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي، دانشگاه‌ پيام‌ نور، مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ و غيردولتي‌ و همچنين رشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي) تا روز پنجشنبه 1402/01/24 تمدید شده است.

پایان.