تمدید مهلت انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد

مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 1402 در دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مهلت ثبت نام پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تا شنبه 27 خرداد تمدید شده است.