تغییر نام دانشگاه فنی و حرفه ای به دانشگاه ملی مهارت

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم  با تغییر نام دانشگاه فنی و حرفه‌ای موافقت کرد.

به گزارش ایسنا،شورای گسترش آموزش عالی در تاریخ سوم تیر ماه جاری و وزارت علوم با تغییر نام دانشگاه فنی و حرفه ای به دانشگاه ملی مهارت و ضرورت موافقت کردند.

لازم به ذکر است که حدود ۱۸۰ دانشکده فنی و حرفه‌ای در دو سطح کاردانی و کارشناسی   در استان‌های مختلف کشور زیرمجموعه این دانشگاه هستند و در چند سال اخیر شماری از این دانشکده ها و آموزشکده ها از طریق کنکور سراسری نیز در رشته هایی مانند مهندسی حرفه ای کامپیوتر و حسابداری پذیرش دانشجو داشته اند.