تغییر زمان ثبت نام در آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ۱۴۰۳

طبق اطلاعیۀ سازمان سنجش تاریخ ثبت نام در آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری 1403 به شرح زیر تغییر یافته است:

 زمان ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد: 7 آبان تا 13 آبان 1402

زمان ثبت نام برای آزمون دکتری: 17 آبان تا 23 آبان 1402

ضمناً تاریخ برگزاری آزمون‌های ارشد و دکتری به شرح زیر است:

 زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد: صبح و عصر جمعه 4 اسفند 1402

 زمان برگزاری آزمون دکتری: عصر جمعه 4 اسفند 1402

پایان.