امروز آخرین مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۱۴۰۳

بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش مهلت تمدیدشدۀ انتخاب رشته کنکور ارشد 1403  تا  پايان روز يکشنبه به تاريخ 1403/03/20 بوده است. به این ترتیب این مهلت انروز به پایان می رسد؛ لازم است مجازین به انتخاب رشته تا پایان مهلت نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.
پایان