اجباری شدن گذراندن طرح برای ۹ رشته دانشگاه علوم پزشکی

دانش‌آموختگان رشته‌های «مامایی» و تعدادی از رشته های پیراپزشکی از قرار:  «بهداشت عمومی»، «بینایی‌سنجی»، «شنوایی سنجی»، «کاردرمانی»، «گفتاردرمانی»، «فیزیوتراپی»، «فناوری اطلاعات سلامت» و «تغذیه» از اول آبان ماه سال 1402 طرح اجباری خواهند داشت. به گزارش ایسنا دانشجویانی که از یکم آبان ماه سال جاری در این ۹ رشته دانش‌آموخته می‌شوند، می‌بایست «طرح اجباری» بگذرانند.

ضمنا فرایند اعلام رشته‌های یاد شده، مشابه سایر رشته‌های اجباری قبلی از طریق سامانه برنامه‌ریزی نیروی انسانی انجام می پذیرد.