یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۵۱۸ نفر در نوبت اول کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ ثبت نام کرده‌اند. این کنکور در روزهای ۶ و ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار شد.

به گزارش خرگزاری مهر، از این تعداد ۷۲۹ هزار و ۶۵۶ نفر زن و ۴۳۲ هزار و ۸۶۲ نفر مرد هستند. به این ترتیب ۶۳ درصد داوطلبان را زنان و ۳۷ درصد داوطلبان را مردان تشکیل می دهند.

جدول تعداد شرکت‌کنندگان در هر یک از گروه‌های آزمایشی در زیر قابل مشاهده است:

جدول تعداد شرکت کنندگان نوبت اول کنکور سراسری 1403

منبع:‌خبرگزاری مهر