بر اساس اطلاعیه به تاریخ هشتم خردادماه سازمان سنجش مهلت انتخاب رشته داوطلبان مجازشدۀ کنکور کارشناسی ارشد سال 1403 از روز شنبه به تاريخ 1403/03/12 آغاز شده است و تا پایان روز چهارشنبه به تاريخ 1403/03/16 ادامه خواهد یافت.
داوطلبان می توانند حداکثر صد کدرشته‌محل را در فرم انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد وارد کنند.
پایان