آغاز انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۳

بر اساس اطلاعیه به تاریخ 6 خرداد مهلت انتخاب رشته آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم دانشگاه فرهنگیان سال 1403 از روز سه‌شنبه به تاریخ 1403/03/08آغاز خواهد شد و تا روز شنبه به تاریخ 1403/03/12ادامه خواهد داشت.

طبق اطلاعیه پیشگفته  لازم است داوطلبان به شرايط و ضوابط اختصاصي و ساير موارد مطروحه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون اختصاصي پذيرش دانشجو- معلم در دانشگاه فرهنگيان سال 1403 توجه کنند و نیز در نظر داشته باشند که متقاضياني مي‌توانند نسبت به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان اقدام کنند که در آزمون اختصاصي دانشگاه فرهنگیان در ارديبهشت‌ماه سال جاری (در روزهاي پنجشنبه و جمعه به تاریخ 06 و 1403/02/07) در آزمون سراسري سال 1403 (نوبت اول) شرکت کرده باشند.