رتبه دانشگاه های کشور

۳۰ واحد برتر دانشگاه آزاد بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

۳۰ واحد برتر دانشگاه آزاد بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

(1393-1394)

رتبه نام
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
7 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
8 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
9 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
10 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
11 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
12 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
13 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
14 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) – شهرری
15 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
16 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
17 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
18 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
19 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
20 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
21 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
22 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
23 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
24 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
25 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
26 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت لله آملی
27 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
28 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
29 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
30 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC

برچسب ها: