رتبه دانشگاه های کشور

۳۰ دانشگاه‌ جامع برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

۳۰ دانشگاه‌ جامع برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

1395-1396

 

رتبه کل نام
1 دانشگاه تهران
2 دانشگاه تربیت مدرس
3 دانشگاه شیراز
4 دانشگاه فردوسی مشهد
5 دانشگاه تبریز
6 دانشگاه شهید بهشتی
7 دانشگاه اصفهان
8 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
9 دانشگاه کاشان
10 دانشگاه بوعلی سینا
11-15 دانشگاه رازی
11-15 دانشگاه گیلان
11-15 دانشگاه یاسوج
11-15 دانشگاه الزهرا (س)
11-15 دانشگاه سمنان
16-20 دانشگاه امام حسین (ع)
16-20 دانشگاه مازندران
16-20 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
16-20 دانشگاه پیام نور
16-20 دانشگاه خوارزمی
21-30 دانشگاه ارومیه
21-30 دانشگاه شهید باهنر کرمان
21-30 دانشگاه شهید چمران اهواز
21-30 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
21-30 دانشگاه یزد
21-30 مجتمع آموزش عالی زرند
21-30 دانشگاه زنجان
21-30 دانشگاه سیستان و بلوچستان
21-30 دانشگاه شهرکرد
21-30 دانشگاه کردستان
21-30 دانشگاه مراغه

بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC

برچسب ها: