رتبه دانشگاه های کشور

رتبه واحدهای دانشگاه آزاد

رتبه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس آخرین رتبه بندی اعلامی (1394-1393) از سوی موسسه استنادی علوم (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)- ISC

با نگاه به این رتبه بندی از برترین واحدهای دانشگاه آزاد بر اساس رتبه بندی ISC اطلاع خواهیم یافت و از جایگاه نسبی سایر واحدها در چارچوب رتبه بندی یادشده آگاه خواهیم شد.

 

رتبه نام پژوهش آموزش وجهه بین‌المللی تسهیلات (امکانات) فعالیت‌های اجتماعی-اقتصادی کل
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 100 100 100
2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 95.9 98.69 95.99
3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 94.87 99.86 100 95.13
4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 90.07 96.72 90.25
5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 90.04 96.58 90.19
6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 85.34 75.1 85.26
7 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان 84.41 100 84.11
8 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 83.77 62.49 100 83.71
9 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا 80.67 92.84 80.96
10 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 79.53 85.49 79.66
11 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 79.78 79.46
12 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه 79.25 78.9
13 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 77.68 61.94 72.72 77.58
14 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) – شهرری 75.62 75.4
15 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد 72.91 72.5
16 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر 72.02 92.56 72.46
17 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 71.99 72.72 71.73
18 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 68.13 99.52 69.25
19 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 66.74 85.72 67.1
20 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 66.45 66.01
21 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 64.33 64.07
22 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود 62.37 61.68 62.39
23 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 55.46 99.85 56.96
24 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 57.04 56.7
25 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه 55.78 74.89 56.11
26 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت لله آملی 55.59 61.17 55.65
27 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 55.53 61.89 55.57
28 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین 55.38 55.06
29 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان 52.93 85.11 53.45
30 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه 53.57 53.31
31 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان 53.12 61.2 53.18
32 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران 51.82 84.47 52.3
33 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر 50.78 50.46
34 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 50.73 50.42
35 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 50.47 50.21
36 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار 49.45
37 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان 74.05 49.09
38 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 48.99
39 دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس 61.44 48.91
40 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان 74.57 48.7
41 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد 47.52
42 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر 47.18
43 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس 46.91
44 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی تهران 46.6
45 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر 61.32 45.41
46 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر 45.36
47 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 72.71 45.32
48 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق 44.45
49 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول 44.03
50 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان 43.44
51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه 73.77
51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر
51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا 60.61
51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند 55.51
51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم 61.28
51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان 85.84 99.62
51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی تهران
51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان 59.25
51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی 100 51.74
51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز کوه 61.27
51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور 60.87
76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه
76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان 59.28
76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان
76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان
76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر 94.9
76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی 60.84
76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان 84.96
76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول 75.41
76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی
76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد 51.66
76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان
76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان 72.71
76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان 64.01
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید 55.7
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز 58.9
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان 51.77
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه 52.08
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران 80.44
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان 62.91
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسرواملش
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان 52.08
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان 65.77
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاوس 53.74
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین 55
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز
101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی گیلان غرب
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی نیکشهر
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آبادغرب
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر 99.91
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر 59.94
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباد
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا 59.92
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاتم
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال 51.61
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب 55.81
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون 99.66
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر 93.02
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران 82.98
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل 57.71
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدشهر
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنقروکلیائی
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد 99.83
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات 58.2
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه 76.32
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قصرشیرین
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر 56.07
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات 55.8
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدی شهر
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب 85.05
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد 61.76
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت 50.83
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده 67.7
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی
151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر 92.15
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی لشت نشا – زیباکنار
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فراشبند
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین 69.1
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر 66.65
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه 64.79
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بادرود 99.29
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملک
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندردیلم
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهاباد 100
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار 59.58
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار 51.82
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارک 99.82
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاش 99.84
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلیجان 99.11
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان 92.98
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندیه
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین دشت
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان 75.33
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان 97.9
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ 60.92
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر 88.69
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر بابک 83.56
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار 71.4
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرسین
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود 55.53
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی روانسر
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی قادرآباد
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی قره ضیاءالدین
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز پیرانشهر
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جناح
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سردشت
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شیرگاه
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قیر و کارزین
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کردکوی
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز گمیشان
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهران
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز هندیجان
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابر کوه
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردل
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک 59.73
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهرم
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر جاسک 62.17
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر لنگه 55.94
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرکنگان
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگناوه 63.88
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارسیان
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تسوج
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زواره
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردرود
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمیرم
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شال
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فریدن
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلاله
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کوهبنان
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کوهدشت
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گوگان
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیک آباد
251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج
+301 دانشگاه آزاد اسلامی گراش
+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اصلاندوز
+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آباده طشک
+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آستانه
+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آوج
+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بانه
+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بستک
+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بوانات
+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بهار
+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بیرم
+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خنداب
+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سامن
+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرخس
+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین
+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ششده
+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شوش
+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک
+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کبودراهنگ
+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کوار
+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز گلوگاه
+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نهبندان
+301 دانشگاه آزاد اسلامی مهربان
+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشترینان
+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر دیر
+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهرمان
+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پلدختر
+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ترکمانچای
+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تکاب
+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جزیره هرمز
+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جوشقان قالی
+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالدران
+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاروانا
+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خداآفرین
+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خسروشاه
+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خنج
+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد درگز
+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلوار
+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلسله ودلفان
+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیاهکل
+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شازند
+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گالیکش
+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاجران
+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمند
+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نظر آباد
+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهاوند
+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد هوراند