بر اساس رتبه بندی موضوعی کیو. اس – سال 2024 (QS) رتبه جهانی چهار دانشگاه‌ برتر کشور در حوزه موضوعی مهندسی نفت به قرار جدول زیر است:

رتبه بهترین دانشگاه های کشور در مهندسی نفت بر اساس رتبه بندی موضوعی سال 2024 QS