پرسش‌های تخصصی در حوزه آشنایی با رشته‌های دانشگاهی (طرح روز معلم)

۱- در کدام‌یک از مشاغل زیر توانایی به‌خاطرسپاری ‌ (Memorization) اهمیت کمتری دارد؟

1 – بازیگر

2- داروساز

3- مدرس شیمی

4-مدیر بازاریابی

پاسخ: گزینۀ 4

۲- درس‌های «ایمنی در عملیات عمرانی»، «کلیات ایمنی صنعتی»، «آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی» و  «مبانی ارگونومی شغلی» بخشی از برنامۀ درسی کدام رشته هستند؟

1- مهندسی صنایع

2- مدیریت صنعتی

3- مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

4- مدیریت پروژه

پاسخ: گزینۀ 3

از تک‌تک بزرگوارانی که با مشارکت کارشناسانه  در این طرح به آن رونق و پویایی بخشیدند، سپاسگزاری می‌کنیم. در نظر داشته باشید که ارسال پاسخ درست به هر دو پرسشِ طرح‌شده مدّنظر بوده است.

کاربر گران‌قدری که هدیۀ ناقابل مربوط به پاسخ درست به پرسش‌های بالا را دریافت خواهند کرد:
جناب آقای محمدرضا رضایی

ضمناً در خصوص بازۀ زمانی طرح خرید به‌هنگام نرم‌افزار انتخاب رشته و بسته‌های مرتبط در اواخر ماه خرداد اطلاع‌رسانی خواهد شد.