فهرست رشته‌های قابل‌انتخاب از سایر گروه‌های آزمایشی برای داوطلبان گروه آزمایشی تجربی (۱۳۹۷)

ویژه‌ روش پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی

ردیف نام رشته
۱ آمار
۲ آمار و سنجش آموزشی
۳ ادیان و عرفان
۴ باستان شناسی
۵ برنامه ریزی اجتماعی و تعاون
۶ تاریخ
۷ تاریخ تمدن ملل اسلامی
۸ جامعه شناسی
۹ جغرافیا
۱۰ حقوق
۱۱ روابط عمومی
۱۲ روزنامه نگاری
۱۳ ریاضیات و کاربردها
۱۴ زبان و ادبیات فارسی
۱۵ علوم سیاسی
۱۶ علوم قضایی
۱۷ علوم کامپیوتر
۱۸ علوم مهندسی
۱۹ علوم و مهندسی آب
۲۰ فرهنگ و معارف اسلامی
۲۱ فلسفه
۲۲ فیزیک
۲۳ فیزیک مهندسی
۲۴ مترجمی زبان عربی
۲۵ مشاوره
۲۶ معماری داخلی
۲۷ مهندسی اپتیک و لیزر
۲۸ مهندسی انرژی
۲۹ مهندسی ایمنی صنعتی
۳۰ مهندسی برق
۳۱ مهندسی پزشکی
۳۲ مهندسی پلیمر
۳۳ مهندسی خط و سازههای ریلی
۳۴ مهندسی راه آهن
۳۵ مهندسی ساخت و تولید
۳۶ مهندسی شهرسازی
۳۷ مهندسی شیمی
۳۸ مهندسی صنایع
۳۹ مهندسی عمران
۴۰ مهندسی کامپیوتر
۴۱ مهندسی ماشینهای ریلی
۴۲ مهندسی ماشینهای صنایع غذایی
۴۳ مهندسی معدن
۴۴ مهندسی معماری
۴۵ مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
۴۶ مهندسی مکانیک
۴۷ مهندسی مکانیک بیوسیستم کشاورزی
۴۸ مهندسی مواد و متالورژی
۴۹ مهندسی نساجی
۵۰ مهندسی نفت
۵۱ مهندسی نقشه برداری
۵۲ مهندسی هوافضا
۵۳ کاردانی آمار
۵۴ کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات
۵۵ کاردانی اشتغال
۵۶ کاردانی اقتصاد کار و بهره وری
۵۷ کاردانی بهینه سازی مصرف انرژی
۵۸ کاردانی پالایش گاز
۵۹ کاردانی تکنولوژی ماشینهای کشاورزی
۶۰ کاردانی حقوق قضایی
۶۱ کاردانی روابط کار
۶۲ کاردانی شهرسازی
۶۳ کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات
۶۴ کاردانی فنی برق
۶۵ کاردانی فنی جوشکاری
۶۶ کاردانی فنی خط و ابنیه
۶۷ کاردانی فنی صنایع
۶۸ کاردانی فنی عمران
۶۹ کاردانی فنی عملیات پتروشیمی
۷۰ کاردانی فنی معدن
۷۱ کاردانی فنی مکانیک
۷۲ کاردانی مخابرات
۷۳ کاردانی معماری
۷۴ کاردانی معماری سنتی
۷۵ کاردانی نقشه برداری