طرح آبا چیست؟

طبق اعلام دانشگاه اراک پذیرش دانشجو بر اساس طرح آموزش برای آینده (آبا) در دانشگاه اراک از طریق آزمون سراسری 1402 انجام می پذیرد.

طبق متن انتشار یافته در وبگاه دانشگاه اراک:

دانشگاه اراک در سال تحصیلی 1403-1402، در قالب طرح آموزش برای آینده و با همکاری گروه توسعه و نوآوری گداختار، از میان سه برابر ظرفیت داوطلبان آزمون سراسری و از طریق برگزاری مصاحبه، در دو کد رشته‌ی مهندسی مکانیک و مهندسی مواد و متالورژی، دانشجو می پذیرد.

در این طرح دانشجویان در رشته های مهندسی مکانیک و مهندسی مواد و متالورژی، از سبک جدید آموزش موسوم به آموزش مبتنی بر واقعیت، عمل و کاربرد بهره خواهند برد، و در آن دانشجویان ضمن استفاده از تمامی امکانات آموزشی، پژوهشی، رفاهی و فرهنگی دانشگاه، از امکانات زیر نیز بهره مند می‌شوند:

– حمایت مالی و فنی از انجام پروژه های درسی مرتبط با حوزه ی کاری شرکت در طول دوران تحصیل

– پرداخت کمک هزینه تحصیلی تا ده برابر حق الزحمه کار دانشجویی به ازای حضور دانشجو در ایام تابستان در شرکت

– بهره مندی از ظرفیت های صنعتی و کاربردی گروه توسعه و نوآوری گداختار در ارائه دروس و پروژه ها،

– حضور برنامه ریزی شده و پیوسته در صنایع گداختار و صنایع مرتبط استان، در طول دوره کارشناسی،

– تقویت جنبه مهارتی در کنار حیطهی شناختی،

– آشنایی عملیاتی با صنعت، تجاری سازی و کسب و کار،

– تعامل و مواجهه با پروژه های واقعی و کاربردی صنعت در دروس تخصصی و از طریق تعریف دروس اختصاصی،

– بهره مندی از گرنت های پژوهش ویژه صنعت و مشارکت در ارائه راه حل و ایده های نو در بهبود فرایندها و محصولات موجود و جدید صنعت،

– استفاده از امکانات ویژه برای دوره نظیر کلاس های اختصاصی و فرصت های کاری در صنعت،

– بهره مندی از دوره های بین المللی با حضور اساتید شاخص بین المللی،

– اعطای گواهینامه های مهارتی در حین دوره و صدور کارنامهی مهارتی در پایان دوره.