رتبه 69 دانشگاه کشور  بر اساس رتبه بندی جهانی سال 2023  موسسه استنادی پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) از قرار زیر است:

جدول رتبه 69 دانشگاه کشور در رتبه بندی جهانی 2023 - ISC