بر اساس رتبه بندی موضوعی کیو. اس – سال 2024 (QS) رتبه جهانی چهار دانشگاه‌ برتر کشور در حوزه موضوعی مهندسی برق و الکترونیک به قرار جدول زیر است:

رتبه جهانی دانشگاه های برتر کشور در مهندسی برق و الکترونیک بر اساس رتبه بندی QS سال 2024