بر اساس رتبه بندی موضوعی کیو. اس – سال 2024 (QS) رتبه جهانی دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه موضوعی داورسازی به قرار جدول زیر است:

حدول رتبه جهانی دانشگاه های برتر کشور در داروسازی بر اساس QS 2024