رتبه جهانی دانشگاه های ایران بر اساس رتبه بندی ISC

جایگاه دانشگاه های ایران بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی ISC

بر اساس آخرین رتبه بندی جهانیِ مؤسسه استنادی و پایش علم وفناوری جهان اسلام (ISC- 2022) که   2422 دانشگاه برتر از 111 کشور در آن حضور دارند، سه دانشگاه هاروارد، انستیتو فناوری ماساچوست (MIT) و دانشگاه استنفورد در جایگاه های اول تا سوم قرار گرفته اند. در این رتبه بندی 63 دانشگاه از ایران حضور دارند.

بر اساس این رتبه بندی که جدول آن را در زیر می بینید دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکیی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی شریف پنج دانشگاه برتر ایران هستند.

شاخص ها یا معیارهای این رتبه بندی از قرار زیر هستند: پژوهش (با وزن 60 درصد)، آموزش (با وزن 10 درصد)، فعالیت‌های بین‌المللی (با وزن 15 درصد) و فناوری و نوآوری (با وزن 15 درصد).

رتبه جهانی دانشگاه های ایران بر اساس رتبه بندی جهانی ISC-2022