بر اساس رتبه بندی موضوعی کیو. اس – سال 2024 (QS) رتبه جهانی دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه موضوعی شیمی به قرار جدول زیر است:

رتیه جهانی دانشگاه های ایران در حوزه رشته شیمی بر اساس رتبه بندی QS سال 2024