مدارک تحصیلی مورد پذیرش در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته‌هاي گروه پزشكي سال ۹۷

شهریه پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی سال ۹۶-۹۵

رشته محل‌های بدون آزمون گروه آزمایشی انسانی ۹۷ – (دوره‌های روزانه، شبانه و پردیس)

[table id=22 datatables_columnfilterwidgets=true datatables_columnfilterwidgets_exclude_columns=6,5 /]

رشته محل‌های بدون آزمون گروه آزمایشی تجربی ۹۷ – (دوره‌های روزانه، شبانه و پردیس)

[table id=21 datatables_columnfilterwidgets=true datatables_columnfilterwidgets_exclude_columns=6,5 /]

رشته محل‌های بدون آزمون گروه آزمایشی ریاضی ۹۷ – (دوره‌های روزانه، شبانه و پردیس)

[table id=20 datatables_columnfilterwidgets=true datatables_columnfilterwidgets_exclude_columns=6,5 /]

فهرست رشته‌های قابل‌انتخاب از سایر گروه‌های آزمایشی برای داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی (۱۳۹۷)

ویژه‌ روش پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی ردیف نام رشته ۱ ادیان و عرفان ۲ اقیانوس شناسی ۳ باستان شناسی ۴ برنامه ریزی اجتماعی و تعاون ۵ تاریخ ۶ تاریخ تمدن ملل اسلامی ۷ ترویج و آموزش کشاورزی پایدار ۸ جامعه شناسی ۹ جغرافیا ۱۰ حقوق ۱۱ روابط عمومی ۱۲ روزنامه نگاری ۱۳ زبان […]

فهرست رشته‌های قابل‌انتخاب از سایر گروه‌های آزمایشی برای داوطلبان گروه آزمایشی تجربی (۱۳۹۷)

ویژه‌ روش پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی ردیف نام رشته ۱ آمار ۲ آمار و سنجش آموزشی ۳ ادیان و عرفان ۴ باستان شناسی ۵ برنامه ریزی اجتماعی و تعاون ۶ تاریخ ۷ تاریخ تمدن ملل اسلامی ۸ جامعه شناسی ۹ جغرافیا ۱۰ حقوق ۱۱ روابط عمومی ۱۲ روزنامه نگاری ۱۳ ریاضیات و کاربردها […]

حفاظت شده: توزیع فراوانی درصد نمره اکتسابی در دروس ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی – شرکت کنندگان در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

فهرست منابع آزمون سراسری ۹۷

فهرست منابع آزمون سراسری 97 از جانب سازمان سنجش منتشر شد دانلود فایل   منبع: سازمان سنجش