28 شهریور: آخرین مهلت انتخاب رشته در روش پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی- مهر ماه ۹۸

طبق اعلام سازمان سنجش، ۲۸ شهریور آخرین مهلت انتخاب رشته در روش پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی- مهر ماه ۹۸ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی (سراسری) است.