چگونگی برگزیدن رشتۀ دانشگاهی مطلوب

/
با پرسیدن پرسش‌های زیر از خویش سرنخ‌های مهمی عایدتان خواهد شد: ارزیابی عل…

فراخوان مقاله ویژه ی تدوین کتاب "انتخاب رشته: تمرین تصمیم‌گیری هوشمندانه تک‌نگاری های مشاوران انتخاب رشته"

آخرین مهلت ارسال آثار: 6خرداد 1397 لطفا آثار خود را به پست الکترونیک i…

زمان اعلام نتایج آزمون سراسری 97

به گزارش خبرگزاری مهر رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور در مورد ز…