دفترچه رشته های تحصیلی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 96

/
دریافت فایل دفترچه جداول رشته های تحصیلی و اطلاعیه مربوط به پ…

اعمال تأثير مثبت سوابق تحصیلی در آزمون سراسری 1397

/
🔻اعمال تأثير مثبت سوابق تحصیلی در آزمون سراسری 1397…

اعلام زمان تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 96

/
طبق اعلام سازمان سنجش،جدول رشته هاي تحصيلي و اطلاعیه ی مربوط به پ…