رشته های انتقال یافته از بدون آزمون (94) به با آزمون (95) در انتخاب رشته دانشگاه آزاد

فهرست برخی از واحدهای دانشگاهی (مراکزاستان) ارائه دهنده ی رشته های مهندسی صنایع، عمران، معماری و مکانیک در روش پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد برای سال تحصیلی 95-96

  مهندسي مکانيک مهندسي معماري مهندسي عمران مهندسي صنايع
واحد اراک [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”]
واحد اردبيل [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”]
واحد اروميه [icon name=”icon-check”]
واحد ايلام [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”]
واحد بجنورد [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”]
واحد بروجرد [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”]
واحد بندرعباس [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”]
واحد بوشهر [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”]
واحد بيرجند [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”]
واحد تهران شرق [icon name=”icon-check”]
واحد رشت [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”]
واحد زاهدان [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”]
واحد زنجان [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”]
واحد سمنان [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”]
واحد سنندج [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”]
واحد شهرکرد [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”]
واحد قم [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”]
واحد کاشان [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”]
واحد کرمان [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”]
واحد کرمانشاه [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”]
واحد گرگان [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”]
واحد همدان [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”]
واحد ياسوج [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”]
واحد يزد [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”] [icon name=”icon-check”]

رشته های که در روش پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد – 95 در یک یا دو واحد دانشگاهی ارائه شده اند

رشته و گرایش محل دانشگاهی مجموعه آموزشی
ايمني صنعتي واحد شيراز گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
ايمني صنعتي واحد دهاقان گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
آمار و سنجش آموزشي واحد گناباد گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
طراحي و مهندسي پتروشيمي واحد گچساران گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
طراحي و مهندسي پتروشيمي واحد قوچان گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
علوم مهندسي واحد جهرم گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
علوم مهندسي واحد قزوين گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
فناوري صدا واحد تهران مرکزي گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
کاربردي مخابرات گرايش انتقال واحد تويسرکان گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
مهندسي اپتيک و ليزر – ليزر واحد شهرضا گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
مهندسي اپتيک و ليزر – ليزر واحد مرودشت گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
مهندسي بهره برداري راه آهن واحد شيراز گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
مهندسي توليد آهن و فولاد واحد ساوه گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
مهندسي خط و سازه هاي ريلي واحد شبستر گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
مهندسي خودرو واحد شهرضا گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
مهندسي خوردگي و حفاظت مواد واحد مرودشت گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
مهندسي دريا واحد دلوار گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
مهندسي دريا- دريانوردي واحد جزيره خارک گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
مهندسي صنايع شيميايي معدني واحد شهرضا گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
مهندسي علمي – کاربردي برق – شبکه هاي انتقال و توزيع واحد علي آبادکتول گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
مهندسي علمي – کاربردي مکانيک – نيروگاه واحد گناباد گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
مهندسي ماشين آلات دريايي واحد جزيره خارک گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
بهداشت مواد غذايي واحد کرج گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
بهداشت مواد غذايي واحد شبستر گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
زراعت و اصلاح نباتات – اصلاح نباتات واحد سبزوار گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
زيست شناسي – دبيري واحد جهرم گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
زيست شناسي سلولي و مولکولي واحد قم گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
زيست شناسي سلولي و مولکولي واحد دهدشت گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
زيست شناسي سلولي و مولکولي- بيوفيزيک واحد مشهد گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
زيست شناسي سلولي و مولکولي- بيوفيزيک واحد ورامين گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
شيلات – فرآوري محصولات شيلاتي واحد ورامين گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
شيلات – فرآوري محصولات شيلاتي واحد بابل گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
علوم اسب و اسبداري واحد شهرکرد گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
مهندسي تکنولوژي بسته بندي – کشاورزي واحد بوئين زهرا گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
مهندسي کشاورزي – علوم باغباني – توليدات گلخانه اي واحد اصفهان(خوراسگان) گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
مهندسي کشاورزي – علوم دامي – نشخوارکنندگان واحد فردوس گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
ادبيات داستاني واحد تهران مرکزي گروه سه- علوم انسانی
اقتصاد اسلامي واحد بوئين زهرا گروه سه- علوم انسانی
ايران شناسي واحد شبستر گروه سه- علوم انسانی
بانکداري اسلامي واحد سبزوار گروه سه- علوم انسانی
بانکداري اسلامي واحد شاهين دژ گروه سه- علوم انسانی
تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي واحد بروجرد گروه سه- علوم انسانی
تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي واحد بهبهان گروه سه- علوم انسانی
جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري واحد رشت گروه سه- علوم انسانی
جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي واحد رشت گروه سه- علوم انسانی
علوم اجتماعي – ارتباطات اجتماعي واحد تربت جام گروه سه- علوم انسانی
علوم اجتماعي – ارتباطات اجتماعي واحد تهران شرق گروه سه- علوم انسانی
علوم ارتباطات اجتماعي واحد تهران مرکزي گروه سه- علوم انسانی
علوم اسلامي رشته زبان و ادبيات فارسي واحد ميبد گروه سه- علوم انسانی
علوم اقتصادي – اقتصاد کشاورزي واحد تهران مرکزي گروه سه- علوم انسانی
علوم اقتصادي – اقتصاد کشاورزي واحد قائم شهر گروه سه- علوم انسانی
علوم تربيتي واحد اميديه گروه سه- علوم انسانی
علوم تربيتي واحد نقده گروه سه- علوم انسانی
علوم حديث واحد بوئين زهرا گروه سه- علوم انسانی
علوم قرآني ـ علوم قرآن مجيد واحد ساري گروه سه- علوم انسانی
علوم و معارف دفاع مقدس واحد سمنان گروه سه- علوم انسانی
علوم و معارف قرآن واحد تهران شمال گروه سه- علوم انسانی
فقه و حقوق مذاهب اسلامي – فقه و حقوق شافعي واحد بوئين زهرا گروه سه- علوم انسانی
فلسفه و عرفان اسلامي واحد تهران شمال گروه سه- علوم انسانی
فلسفه و عرفان اسلامي واحد بوئين زهرا گروه سه- علوم انسانی
فلسفه و کلام اسلامي واحد بندرعباس گروه سه- علوم انسانی
فلسفه و کلام اسلامي واحد دامغان گروه سه- علوم انسانی
مترجمي زبان عربي واحد آبادان گروه سه- علوم انسانی
مترجمي زبان عربي واحد بابل گروه سه- علوم انسانی
مددکاري اجتماعي واحد تهران مرکزي گروه سه- علوم انسانی
مددکاري اجتماعي واحد خميني شهر گروه سه- علوم انسانی
مديريت بازاريابي واحد لاهيجان گروه سه- علوم انسانی
مديريت صنايع مبلمان و دکوراسيون واحد علوم و تحقيقات گروه سه- علوم انسانی
مديريت کسب و کارهاي کوچک واحد دولت‌آباد گروه سه- علوم انسانی
مديريت کسب و کارهاي کوچک واحد هادي شهر گروه سه- علوم انسانی
مديريت هتلداري واحد امارات متحده عربي گروه سه- علوم انسانی
مديريت و بازرگاني دريايي واحد جزيره خارک گروه سه- علوم انسانی
مديريت وکميسردريايي واحد جزيره خارک گروه سه- علوم انسانی
مربيگري ورزشي – مربيگري فعاليت بدني و تندرستي واحد جلفا گروه سه- علوم انسانی
مربيگري ورزشي – مربيگري ورزش واحد جلفا گروه سه- علوم انسانی
معارف قرآن کريم واحد بوئين زهرا گروه سه- علوم انسانی
طراحي پارچه واحد اراک گروه چهار- هنر
طراحي پارچه واحد بيرجند گروه چهار- هنر
طراحي پارچه و لباس – طراحي چاپ پارچه واحد يزد گروه چهار- هنر
طراحي لباس واحد کاشان گروه چهار- هنر
طراحي لباس واحد تهران جنوب گروه چهار- هنر
مرمت و احيا بناهاي تاريخي واحد سمنان گروه چهار- هنر
نمايش – صحنه آرايي واحد تهران مرکزي گروه چهار- هنر
نمايش – صحنه آرايي واحد تنکابن گروه چهار- هنر
نمايش – نمايش عروسکي واحد تنکابن گروه چهار- هنر
نوازندگي موسيقي ايراني واحد لاهيجان گروه چهار- هنر
تربيت مترجم زبان ايتاليايي واحد تهران شمال گروه پنج – زبانهای خارجی
زبان اسپانيايي واحد تهران شمال گروه پنج – زبانهای خارجی
زبان آلماني واحد تهران مرکزي گروه پنج – زبانهای خارجی
زبان روسي واحد تهران شمال گروه پنج – زبانهای خارجی
زبان وادبيات ارمني واحد تهران مرکزي گروه پنج – زبانهای خارجی
مترجمي زبان آلماني واحد تهران مرکزي گروه پنج – زبانهای خارجی

فهرست رشته های که در انتخاب رشته سراسری 95 صرفا به روش بدون آزمون دانشجو می پذیرند

سرفصل دروس رشته زیست فناوری

نام درس تعداد واحد نوع درس 
نظري   عملی
ریاضی 1 3 پایه
شیمی عمومی1 3 پایه
آز شیمی 1 1 پایه
زیست گیاهی 3 تخصصی
آز زیست گیاهی 1 تخصصی
دروس پیش دانشگاهی 6
ریاضی 2 3 پایه
آمار زیستی 2 تخصصی
فیزیک 1 3 پایه
آز فیزیک 1 1 پایه
شیمی 2 3 پایه
آز شیمی 2 1 پایه
شیمی آلی 1 2 تخصصی
آز شیمی آلی 1 1 تخصصی
فیزیک 2 3 پایه
آز فیزیک 2 1 پایه
شیمی آلی 2 2 تخصصی
آز شیمی آلی 2 1 تخصصی
بیوشیمی 1 3 تخصصی
آز بیوشیمی 1 1 تخصصی
اکولوژي 3 تخصصی
بیوشیمی 2 3 تخصصی
آزبیوشیمی 2 1 تخصصی
زیست سلولی 3 تخصصی
آز زیست سلولی 1 تخصصی
میکروبیولوژي 1 3 تخصصی
آز میکروب 1 1 تخصصی
زیست جانوري 4 تخصصی
 آز زیست جانوری 1 تخصصی
آشنایی با کامپیوتر 1 1 عمومی
زیست مولکولی 2 تخصصی
ژنتیک 1 3 تخصصی
آز ژنتیک 1 1 تخصصی
میکروبیولوژي 2 3 تخصصی
آز میکروب 2 1 تخصصی
فیزیولوژي گیاهی 3 تخصصی
آز فیزیولوژي گیاهی 1 تخصصی
ویروس 2 تخصصی
ژنتیک 2 3 تخصصی
آز ژنتیک 2 1 تخصصی
فیزیولوژي جانوري 4 تخصصی
آز فیزیولوژي جانوري 1 تخصصی
بیوفیزیک 3 تخصصی
ایمونولوژي 2 تخصصی
آز ایمونولوژي 1 تخصصی
فیزیک بیوشیمی 3 تخصصی
زیست پرتویی 2 تخصصی
مبانی بیوانفورماتیک 3 اختیاري
مبانی مهندسی ژنتیک 3 اختیاري
متون تخصصی 2 تخصصی
بیوتکنولوژي گیاهی 2 اختیاري
تکامل 2 تخصصی
بیوتکنولوژي جانوري 2 اختیاري
بیوتکنولوژي میکروبی 2 اختیاري
بیوتکنولوژي مولکولی 3 اختیاري
آزمایشگاه بیوتکنولوژي 2 اختیاري

سرفصل دروس پایه و اختصاصی رشته فن آوری اطلاعات سلامت

عنوان درس
فیزیولوژی
آناتومی
اصطلاحات پزشکی
عوامل بیماریزا و بیماریهای عفونی
بیماری شناسی اختصاصی (1)
ریاضیات
مبانی اپیدمیولوژی
شاخصها و تحلیل داده های بهداشتی
مدیریت اطلاعات سلامت (1)
مدیریت اطلاعات سلامت (2)
مدیریت فن آوری در حوزه سلامت
سیستمهای رایج طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی(1)
سیستمهای رایج طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی(2)
زبان اختصاصی IT) 1)
زبان اختصاصی IT ) 2)
آشنایی با سیستم های عامل و برنامه های کاربردی
ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتر
اصول مدیریت
اصول مدیریت فردی و محیط کار
داروشناسی
آمار حیاتی توصیفی
آمار حیاتی استنباطی
روش تحقیق
بیماری شناسی اختصاصی (2)
بیماری شناسی اختصاصی (3)
شبکه کامپیوتر . امنیت سیستم ها
فن آوری اطلاعات سلامت (1)
فن آوری اطلاعات سلامت (2)
فن آوری اطلاعات سلامت (3)
زبان اختصاصی HIM ) 1)
زبان اختصاصی HIM ) 2)
بیمه و نظامهای پرداخت در نظام سلامت
مدیریت منابع اطلاعاتی سلامت
مدیریت اطلاعات سلامت در بحران
سیستم های طبقه بندی تخصصی و نامگذاری بین المللی
کدگذاری مرگ و میرها
کیفیت داده ها و سیستم اطلاعات سلامت
پرونده الکنرونیک سلامت
پروژه تحقیق
مدیریت بخش فن آوری اطلاعات سلامت
انفورماتیک سلامت (1)
انفورماتیک سلامت (2)
کمک های اولیه
مبانی حسابداری و اقتصاد سلامت
آشنایی با ساختار و برنامه های نظام سلامت در ایران
کارآموزی در عرصه 1
کارآموزی در عرصه 2
کارآموزی در عرصه 3
کارآموزی در عرصه 4

اطلاعيه سنجش در باب رشته‌هاي جغرافيا، روانشناسي و علوم تربيتي

بنا به اطلاعیه سازمان سنجش مورخ 1395/05/23 در باب رشته‌هاي جغرافيا، روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاههاي مجري دوره كارشناسي جغرافيا در صورت داشتن مجوز قبلي از شوراي گسترش  آموزش عالي مي‌توانند بنا به تشخيص خودشان از ميان  قبول‌شدگان كنكور سراسري  در رشته‌ جغرافيا نسبت به توزيع آنها در گرايش‌هاي شش‌‌گانه اقدام نمايند. درباره رشته های روانشناسی و علوم تربیتی نیز اعلام شده است که دانشگاههاي مجري دوره كارشناسي روانشناسي و علوم تربيتي نيز مجازند پذيرفته‌شدگان را بنا به تشخيص خود به دوره كارشناسي مشاوره و راهنمايي تحصيل هدايت نمايند.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته بدون آزمون 95

فهرست‌ مندرجات‌ دفترچه‌ راهنما

فصل
عـنوان
صفحه
فصل اول
(ثبت‌نام)
مقدمه و نکات مهم
تعاريف‌
شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان
سهميه‌ها
مراحل پذيرش
تکالیف، مدارك لازم و مراحل ثبت‌نام و انتخاب رشته اینترنتی
توصيه‌ها و تذكرات مهم
جدول ‌استان‌، شهرستان‌، بخش‌ و كد بخش‌ (جدول شماره 1)
جدول نام‌ و كد محل‌ كشورهاي خارجي (جدول شماره 2)
جدول‌ گروه‌بندي ‌ديپلم‌ها (جدول شماره 3)
فصل دوم
(انتخاب رشته)
شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو
گزينش دانشجو
شرايط و ضوابط كلي تحصيل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي
شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دوره‌هاي مختلف تحصيلي
انتخاب رشته
جدول نوع گزينش در رشته‌هاي تحصيلي دوره روزانه گروه‌هاي آزمايشي
جداول رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
جداول رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم تجربي
جداول رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم انساني
جداول رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي هــــنر
جداول رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي
فصل سوم
(پيوست‌ها)
1- مقررات وظیفه عمومی
2- شرايط و ضوابط ثبت‌نام اتباع خارجي
3- جداول حداقل كارآيي اعضا در گروه‌هاي آزمايشي پنجگانه
4– شرايط و ضوابط اختصاصي، آدرس، تلفن و نشاني اينترنتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي (وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت)
5- شرايط و ضوابط دوره غيرانتفاعيو ضوابط اختصاصي، آدرس، تلفن و نشاني اينترنتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي
6- شرايط و ضوابط دانشگاه پيام نور و جدول شهرستان‌هاي تحت پوشش مركز و واحدهاي دانشگاهي دانشگاه پيام نور
7- فرم گواهي ‌مربوط به‌ عنوان‌ رشته‌ تحصيلي‌ دو سال‌ آخر دوره‌ دبيرستان‌ يا هنرستان‌ و سال‌ اخذ مدرك‌ پيش‌دانشگاهي‌ (فرم شماره 1)
8- فرم انصراف براي دانشجويان شاغل به تحصيل (فرم شماره 2)
9- فرم پيش‌نويس تقاضانامه ثبت‌نام و انتخاب رشته اينترنتي

فهرست رتبه بندی دانشگاههای برتر صنعتی کشور سال 94-1393

پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC) رتبه­ بنـدی سال ۹۴ – ۹۳ دانشگـاه­ هـا و مؤسسـات پژوهشی کشـور را اعلام کرد. فهرست رتبه بندی دانشگاههای برتر صنعتی کشور سال 94-1393 به شرح زیر است:

رتبه نام دانشگاه یا موسسه ی پژوهشی
1 دانشگاه صنعتي امير کبير(پلي تکنيک تهران)
2 دانشگاه صنعتي شريف
3 دانشگاه علم و صنعت ايران
4 دانشگاه صنعتي اصفهان
5 دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
6 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
7 دانشگاه صنعتي شاهرود
8 دانشگاه صنعتي سهند
9 دانشگاه صنعتي شيراز
10 دانشگاه صنعتي مالک اشتر
11 دانشگاه صنعت نفت
12 دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته کرمان
13 دانشگاه صنعتي اروميه
14 دانشگاه صنعتي کرمانشاه
15 دانشگاه صنعتي همدان
16 دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
17 دانشگاه صنعتي اراک
18 دانشگاه صنعتي بيرجند

رتبه بندی دانشگاههای “جامع” کشور

مطابق آخرین رتبه بندی اعلامی از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC) فهرست رتبه بندی دانشگاههای جامع کشور سال ۹۴-۱۳۹۳ به شرح زیر است:

رتبه نام دانشگاه یا موسسه ی پژوهشی
1 دانشگاه تهران
2 دانشگاه تربيت مدرس
3 دانشگاه شيراز
4 دانشگاه فردوسي مشهد
5 دانشگاه تبريز
6 دانشگاه شهيد بهشتي
7 دانشگاه اصفهان
8 دانشگاه گيلان
9 دانشگاه پيام نور
10 دانشگاه شهيد با هنر کرمان
11 دانشگاه رازي
12 دانشگاه بوعلي سينا
13 دانشگاه اروميه
14 دانشگاه کاشان
15 دانشگاه مازندران
16 دانشگاه شهيد چمران اهواز
17 دانشگاه يزد
18 دانشگاه سمنان
19 دانشگاه زنجان
20 دانشگاه خوارزمي
21 دانشگاه شاهد
22 دانشگاه سيستان و بلوچستان
23 دانشگاه اراک
24 دانشگاه ياسوج
25 دانشگاه کردستان
26 دانشگاه الزهرا (س)
27 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
28 دانشگاه محقق اردبيلي
29 دانشگاه تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان
30 دانشگاه شهرکرد
31 دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
32 دانشگاه بيرجند
33 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
34 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي
35 دانشگاه خليج فارس
36 دانشگاه دامغان
37 دانشگاه لرستان
38 دانشگاه ايلام
39 دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
40 دانشگاه علامه طباطبايي
41 دانشگاه حکيم سبزواري
42 دانشگاه زابل
43 دانشگاه مراغه
44 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري
45 دانشگاه قم
46 دانشگاه گلستان
47 دانشگاه تفرش
48 دانشگاه هرمزگان
49 دانشگاه ملاير
50 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
51 دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
52 دانشگاه علم و فرهنگ
53 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
54 دانشگاه فسا
55 دانشگاه بجنورد
56 دانشگاه امام صادق (ع)
57 دانشگاه بين المللي امام رضا(ع)
58 دانشگاه علوم انتظامي
59 دانشگاه جهرم
60 دانشگاه سلمان فارسي کازرون
61 دانشگاه سيد جمال الدين اسد آبادي
62 دانشگاه افسري امام علي (ع)
63 دانشگاه ولايت