تغییرات آزمون سراسری سال ۹۴

/
ابراهیم خدایی روز یکشنبه در نشست خبری آزمون سراسری سال ۹۴ دانشگاه ها…