۳۰ دانشگاه‌ جامع برتر بر‌اساس آخرین رتبه‌بندی (96-97-ISC)

رتبه کل نام دانشگاه
1 دانشگاه تهران
2 دانشگاه تربیت مدرس
3 دانشگاه فردوسی مشهد
4 دانشگاه شیراز
5 دانشگاه تبریز
6 دانشگاه شهید بهشتی
7 دانشگاه اصفهان
8 دانشگاه بوعلی سینا
9 دانشگاه کاشان
10 دانشگاه یاسوج
11-15 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
11-15 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
11-15 دانشگاه سمنان
11-15 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
11-15 دانشگاه گیلان
16-20 دانشگاه الزهرا (س)
16-20 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
16-20 دانشگاه خوارزمی
16-20 دانشگاه رازی
16-20 دانشگاه شهید چمران اهواز
16-20 دانشگاه مازندران
22-30 دانشگاه ارومیه
22-30 دانشگاه پیام نور
22-30 دانشگاه زنجان
22-30 دانشگاه سیستان و بلوچستان
22-30 دانشگاه شهید باهنر کرمان
22-30 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
22-30 دانشگاه علامه طباطبایی
22-30 دانشگاه مراغه
22-30 دانشگاه یزد