برای دریافت سوالات پس از برگزاری آزمون هر یک از گروه های آزمایشی و انتشار دفترچه ها در وبگاه سنجش می توانید به وبگاه سنجش مراجعه کنید:

sanjesh.org

پیوند دانلود دفترچه سئوالات پس از اتشار آنها در وبگاه سنجش  قرار داده خواهند شد: