نرم افزار انتخاب رشته و مشاوریار (تک سیستمه-لایسنس ویژۀ سال ۹۹| فاقد محدودیت در دفعات اجرا)