نرم افزار انتخاب رشته و مشاوریار (تک سیستمه |لایسنس سه ساله | فاقد محدودیت در دفعات اجرا)