نرم‌افزار انتخاب رشته و مشاوریار (تک سیستمه | لایسنس ویژه‌ی سال ۹۹ | ۵۵ اجرا)