نرم‌افزار انتخاب رشته و مشاوریار (تک سیستمه | لایسنس ویژه‌ی سال ۱۴۰۱ | ۵۵ اجرا)