نرم‌افزار انتخاب رشته و مشاوریار (تک سیستمه | لایسنس ویژه‌ی سال ۱۴۰۲ | ۵۵ اجرا)