مراحل بروز رسانی را به ترتیب زیر طی کنید:

تذکر: نیاز نیست حتما فایل به‌روزرسانی را از همان کامپیوتری که نرم‌افزار بر آن نصب است دانلود کنید (به سادگی می‌توانید این فایل را از هر جایی که سرعت مناسب اینترنت در اختیار دارید دانلود کنید و آن را به سیستمی که نرم‌افزار بر آن نصب است انتقال دهید)

  1. با کلیک بر روی لینک فوق فایل UpdateSetup_980524.msi را دانلود و در سیستم خود ذخیره کنید.
  2. از نرم افزار خارج شوید و مطمئن شوید که هیچ صفحه ای از نرم‌افزار باز نیست.
  3. فایل UpdateSetup_980524.msi را از مسیر ذخیر شده اجرا کنید و مراحل نصب را با کلیک گزینه ای Next تا انتها طی کنید.
  4. پس از پایان نصب، به بخش فهرست داوطلبان رجوع کرده و در صورت خالی بودن فهرست، با کلیک بر دکمه “بازیابی فهرست داوطلبان” فهرست داوطلبانی را که تا کنون برای آنان انتخاب رشته کرده‌اید بازیابی کنید.