نرم افزار انتخاب رشته شریف 93
نرم افزار جامع انتخاب رشته و مشاوریار آزمون سراسری (با آزمون و بدون آزمون) و دانشگاه آزاد اسلامی
زیبنده ی هفدهمین سال عرضه
کارکردهای متناسب با انتخاب رشته آزمون سراسری 93:
1- انتخاب رشته با آزمون با روش های پنجگانه و قابلیت های مشاور محور
2- انتخاب رشته بدون آزمون
3- انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی
ارائه ی پرینت های جداگانه به تفکیک هر یک از اقسام انتخاب رشته
 
 
قابلیت های کاربری تخصصی و ویژ گی های انحصاری شریف 93
• اعمال تغییرات و تمهید کارکردهای متناسب با انتخاب رشته کنکور سراسری 93
• بخش مشاوریار با قابلیت هایی از قبیل: امکان مشاهده دفترچه انتخاب رشته، امکان جستجوی نام یک رشته – گرایش در تمام دانشگاه ها و ...
• شیوه های تخصصی پنجگانه در اجرای فرآیند انتخاب رشته.
ادامه...

سر رشته ها :::::::::::::::: تحلیل ها، یادداشت ها و مقالات انتخاب رشته
گروه پژوهشی فرهیختگان شریف
چگونه انتخاب رشته کنیم؟
توصیفی کلی از شیوه نوین آموزش پزشکی
معرفی رشته مهندسی اپتیک و لیزر
معرفی رشته فناوری اطلاعات سلامت
معرفی رشته مهندسی مکاترونیک
 معرفی رشته علوم مهندسي
 
 

 


انتخاب رشته

انتـخاب رشـته هوشـمندانه و عالـمانه فرآیندی است هـمزمان دشوار و جذاب. هم جوان پـویا را نشـاط ذهنی می‌بـخشد، هم عزم و تـوانـایی او را می‌آزماید. نه می بـایسـت مرعوب دشـواری آن شد و نه بـاید جـاذبـه های آن را به هیـجان صـرف و وسواس های بی حاصل فروکاست. انتخاب رشته هم تمرین تصمیم گیری خردمندانه است و هم شاید از پرپیامد ترین تصمیماتی باشد که کیفیت آینده جوان را رقم می‌زند.
تلاش فرهیختگان شریف، همواره، حفظ پویایی این فرآیند بوده است؛ با همه دشواری هایش با همه جاذبه هایش.

ثبت فیش بانکی نمایندگان محترم گاج
دانلود فرم، راهنما، توضیحات، دفترچه
معرفی رشته های دانشگاهی
مشاهده ی محیط نرم افزار شریف 93
ورود به سامانه ثبت فیش بانکی
توصیفی کلی از شیوه نوین آموزش پزشکی
بروزررسانی شریف 93
رزرو وقت مشاوره
آگهی شریف 93 در سایت ایستگاه