کلاسهای آمادگی کنکور

کلاسهای آمادگی کنکور سراسری سال 88
  • خصوصی و پنج نفره
  • تدریس به روش مفهومی مطابق با سبک کنکورهای سراسری در سال های اخیر
  • برنامه ریزی دینامیک
  • کارآمدی و افزایش توان ذهنی
  • خلاقیت ذهنی و سرعت عمل
  • اعتماد به نفس

 

تدریس

آمار سایت