خدمات

 

  • تدریس:
    برگزاری کلاس های خصوصی و نبمه خصوصی
    برگزاری اردوهای آموزشی

 

  • مشاوره:
    مشاوره انتخاب رشته و برنامه ریزی تحصیلی توسط طراحان الگوریتم فرهیختگان شریف

 

 

 

خدمات فرهیختگان شریف

آمار سایت