نرم افزار انتخاب رشته و مشاوریار 95

 

  • ویژه ی پایگاه ها و مراکز انتخاب رشته

  • ویژه ی موسسات و مراکز آموزشی

  • ویژه ی کافی نت ها

نرم افزار انتخاب رشته و مشاوریار 95 (نامحدود) نرم افزار انتخاب رشته و مشاوریار 95 (55 اعتبار)
قیمت: 4/400/000 ریال قیمت: 2/600/000 ریال

شماره تلفن های کارشناسی فروش:

09194225597

09120281841

شماره حساب جهت واریز نقدی:

به نام محمد رضا دانش زاده حساب متمرکز بانک ملت 1514798308
به نام محمد رضا دانش زاده حساب سیبا بانک ملی 0100709319002

شماره کارت جهت انتقال کارت به کارت:

به نام محمد رضا دانش زاده بانک ملت 6104 3378 9344 2267
به نام محمد رضا دانش زاده بانک ملی 6037 9918 7521 1553آمار سایت