فرهیختگان شریف کانون فرهیختگان شریف 

office (000) 000-0000
fax (000) 000-0000
info@farhikhtegan-sharif.org

    تولید کننده ی نرم افزار های مشاوره و انتخاب رشته  
   

 

شریف 87

آشنایی با محیط نرم افزار

 • منو
 • ضرایب
 • سهمیه ها
 • EndLimit
 • صفحه اصلی
 • محدودیت 1
 • محدودیت 2
 • اواویت
 • پرینت
1_ انتخاب رشته: پس از فعال شدن نرم افزار از این منو به صفحه اصلی انتخاب رشته وارد می شوید.
2_ افزایش اعتبار: پس از نصب، نرم افزار را بایستی از طریق این منو فعال کنید.
3_ چاب مجدد: اگر به هر دلیلی صفحه نهایی انتخاب رشته از دست رود با این منو مجدداً دسترس پذیر ست. 

 • تغییر پارامتر ها
 • لیست دانش آموزان
 • تعداد انتخاب ها
تغییر پارامترها: در این منو کاربر می تواند تغییرات زیر را اعمال کند:
تغییر کلمه عبور
تغییر نام شرکت در صفحه اصلی نرم افزار
تغییر نام شرکت در سربرگ خروجی ( پرینت نهایی)

 

 

لیست دانش آموزان: در این قسمت اطلاعات کامل داوطلبان برای بررسی نتیجه ی قبولی ایشان ذخیره می گردد

تعداد انتخاب ها: امکان تنظيم تناوب رشته_ شهرها در هر يک از بازه هاي احتمالي: مشاور محترم مي تواند نرم افزار را به گونه اي تنظيم نمايد که در خروجي آن تنها رشته_يي مندرج باشند که در آنها، بخت قبولي داوطلب از درصدي معين ( مثلاً 60% ) بيشتر است.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقادیر تزئینی هستند و صرفا برای اطلاع شما وارد شده اند

 

 

 

 

 

 

 

 


آمار سایت