فهرست رتبه بندی دانشگاههای برتر صنعتی کشور

برگرفته از آخرین رتبه بندی اعلامی از جانب ISC

1 دانشگاه صنعتي امير کبير(پلي تکنيک تهران)
2 دانشگاه صنعتي شريف
3 دانشگاه علم و صنعت ايران
4 دانشگاه صنعتي اصفهان
5 دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
6 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
7 دانشگاه صنعت نفت
8 دانشگاه صنعتي سهند
9 دانشگاه صنعتي شيراز
10 دانشگاه صنعتي اروميه
11 دانشگاه صنعتي کرمانشاه
12 دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
13 دانشگاه صنعتي همدان
14 دانشگاه صنعتي بيرجند


 

اخبار آموزشی فرهیختگان شریف

آمار سایت