دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي کنکور ۹۲ روز سه‌شنبه ۱۵ مردادماه منتشر مي‌شود.  

دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي کنکور ۹۲ روز سه‌شنبه ۱۵ مردادماه منتشر مي‌شود. دفترچه‌هاي راهنماي انتخاب رشته‌ تحصيلي (دفترچه شماره 2) به ترتيب براي گروه‌هاي رياضي‌و‌فني و هنر و زبان‌هاي خارجي، گروه تجربي و گروه‌هاي هنر و زبان‌هاي خارجي و گروه علوم انساني و هنر و زبان‌هاي خارجي به طور مجزا از يکديگر در روز سه‌شنبه 15 مرداد ماه منتشر مي‌شوند. اين دفترچه‌ها حاوي شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در مؤسسات آموزش عالي براي سال 92-93، نحوه انتخاب رشته و کد رشته محل‌هاي تحصيلي هر يک از گروه‌هاي آزمايشي است. هر يک از دفترچه‌ها در دو بخش تهيه شده است. بخش اول شامل شرايط و ضوابط، نحوه انتخاب رشته و پذيرش دانشجو بر اساس کد رشته محل‌هاي تحصيلي بر اساس کارنامه اوليه آزمون سراسري بر حسب مورد انتخاب رشته از مورد يا موارد انتخاب رشته است. بخش دوم نيز حاوي شرايط و ضوابط نحوه انتخاب رشته، پذيرش دانشجو و کد رشته محل‌هاي تحصيلي بر اساس سنوات ديپلم است.


اخبار آموزشی فرهیختگان شریف

آمار سایت