اخبار آموزشی


 

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره زمان و نحوه انتشار سؤالات و كليد اوليه گروههاي آزمايشي  سال 91

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره زمان و نحوه انتشار سؤالات و كليد اوليه گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني،‌علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبانهاي خارجي آزمون سراسري سال 1391
1391/04/08

ضمن آرزوي توفيق براي داوطلبان شركت‌كننده در آزمون سراسري سال 1391 ، به منظور دسترسي هرچه سريعتر داوطلبان به سؤالات گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني،‌علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبانهاي خارجي ، به اطلاع مي‌رساند، سؤالات هريك از گروههاي آزمايشي به شرح ذيل در سايت سازمان درج و در دسترس داوطلبان عزيز قرار مي گيرد.1
سوالات گروه آزمايشي رياضي و فني سال 1391)ساعت 14:30 روز پنج شنبه(
دفترچه عمومي
دفترچه فرهنگ ومعارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسي
دفترچه اختصاصي
2
سوالات گروه آزمايشي هنر سال 1391 )ساعت 20:00 روز پنج شنبه(
دفترچه عمومي
دفترچه فرهنگ ومعارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسي
دفترچه اختصاصي
3
سوالات گروه آزمايشي علوم تجربي سال 1391 )ساعت 15:00 روز جمعه(
دفترچه عمومي
دفترچه فرهنگ ومعارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسي
دفترچه اختصاصي
دفترچه اختصاصي - بهياري
4
سوالات گروه آزمايشي زبانهاي خارجي سال 1391 )ساعت 19:00 روز جمعه(
دفترچه عمومي
دفترچه فرهنگ ومعارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسي
دفترچه اختصاصي-زبان انگليسي
دفترچه اختصاصي - زبان هاي فرانسه وآلماني
5
سوالات گروه آزمايشي علوم انساني سال 1391 )ساعت 14:30 روز شنبه(
دفترچه عمومي
دفترچه فرهنگ ومعارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسي
دفترچه اختصاصي
دفترچه اختصاصي - اصول و عقايد


کلید اولیه آزمون سراسري سال 1391 (تمامی گروه های آزمایشی)روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با نحوه پذيرش دانشجو براي رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با نحوه پذيرش دانشجو براي رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان مخصوص داوطلبان آزاد و شاغل وزارت آموزش و پرورش در مراكز آموزشي (تربيت معلم سابق) و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ـ تهران و نحوه اعلام علاقمندي و انتخاب مورد و يا موارد رشته‌هاي تحصيلي خاص در آزمون سراسري سال 1391
1391/04/04

داوطلبان‌ گرامي با سلام، ضمن آرزوي موفقيت‌ شما براي ادامه‌ تحصيل‌ در مقاطع‌ مختلف آموزشي عالي و كسب‌ مراتب‌ عاليه‌ علم، مطالعه اين مطالب به منظور آشنائي با شرايط و ضوابط هر يك از مؤسسات آموزش عالي داراي شرايط خاص و نحوه اعلام علاقمندي به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص براي شما مفيد و لازم مي‌باشد، لذا داوطلبان لازم است با دقت اين مطالب را مطالعه نمايند. اين اطلاعيه از دو بخش تشكيل شده است كه بخش اول آن مربوط به رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و بخش دوم آن مربوط به رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان براي داوطلبان آزاد و شاغلين وزارت آموزش و پرورش در مراكز آموزشي (تربيت معلم سابق) و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ـ تهران مي‌باشد. داوطلبان مي‌بايست شماره مورد يا موارد رشته‌هاي مورد علاقه و واجد شرايط را از اين اطلاعيه انتخاب و به صورت اينترنتي از تاريخ 7/4/1391 تا 18/4/1391 از طريق سايت سازمان به نشاني: www.sanjesh.org اقدام به درج اعلام علاقمندي نمايند. لازم به تأكيد است به درخواست‌هاي غير از روش اينترنتي ترتيب اثر داده نمي‌شود.


تعريف رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ داراي‌ شرايط خاص:
رشته‌هاي‌ داراي شرايط خاص رشته‌هايي هستند كه با توجه به نوع مؤسسه پذيرنده نياز به‌ اقداماتي‌ نظير مصاحبه‌، معاينه‌ و آزمون علمي دارند و داوطلبان‌ علاقه‌مند به‌ انتخاب‌ اين رشته‌ها بايد شماره موارد را از جداول ذيل استخراج و نسبت به درج آن در سايت سازمان اقدام نمايند و در صورتي كه‌ نام آنان‌ در رديف‌ معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ رشته‌هاي‌ مذكور براي‌ مصاحبه‌ و معاينه‌ اعلام‌ گردد بايد در زمان‌ انتخاب‌ رشته‌، كدرشته‌ يا كدرشته‌هاي‌ مذكور را به‌ عنوان‌ يك‌ يا چند رشته از انتخاب‌هاي‌ مجاز خود به‌ نحوي‌ كه‌ در دفترچه‌ شماره 2 (دفترچه راهنماي‌ انتخاب‌ رشته‌) منعكس‌ مي‌گردد، انتخاب نمايند.
لذا داوطلبان‌ پس ‌از مطالعه‌ دقيق ضوابط و شرايط عمومي‌ و اختصاصي‌ هر يك‌ از رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ مربوط به‌ گروه‌ آزمايشي‌ خود شماره‌ مورد يا رشته‌هاي‌ مورد علاقه‌ خود را از جدول شماره 1 (جدول رشته‌هاي مؤسساتي كه از چند گروه آزمايشي «1، 2، 3 و 4» دانشجو مي‌پذيرند)، جدول‌ شماره 8 (براي‌ داوطلبان‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌)، جدول‌ شماره 11 (براي‌ داوطلبان‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ تجربي‌)، جدول‌ شماره 15 (براي‌ داوطلبان‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ انساني‌) و جدول‌ شماره 18 (براي‌ داوطلبان‌ گروه‌ آزمايشي‌ هنر) و جدول شماره 20 مربوط به رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان براي داوطلبان آزاد و شاغلين وزارت آموزش و پرورش در مراكز آموزشي (تربيت معلم سابق) و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ـ تهران استخراج‌ و انتخاب نمايند


 

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره منابع درس فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني آزمون سراسري سال 91

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره منابع درس فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني آزمون سراسري سال 1391
1390/11/16

بدين‌وسيله به اطلاع داوطلبان محترم آزمون سراسري سال 1391 مي‌رساند كه منابع درس فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني آزمون سراسري سال 1391 به شرح زير اعلام مي‌گردد:

الف) كتب مشترك اديان زرتشتي، مسيحي و كليمي:

1- كتاب تعليمات اديان الهي و اخلاق 2، سال دوم متوسطه انتشارات وزارت آموزش و پرورش، كد 2/222 چاپ 1385.

2- كتاب تعليمات اديان الهي و اخلاق 3، سال سوم متوسطه انتشارات وزارت آموزش و پرورش، كد 2/251 چاپ 1389.

3- كتاب بينش ديني پيش‌دانشگاهي چاپ سال 1390، كد 3/285.

ب) منابع اختصاصي دين زرتشتي:

1- كتاب آموزش دين زرتشتي، سال دوم متوسطه، چاپ انجمن زرتشتيان تهران.

2- كتاب آموزش دين زرتشتي، سال سوم متوسطه، چاپ انجمن زرتشتيان تهران.

ج) منابع اختصاصي دين مسيحي (آشوري ـ ارامنه)

1- كتاب انجيل عهد جديد، بخش اعمال رسولان، از درس 1 تا آخر درس 19.

2- كتاب انجيل عهد جديد، بخش اول قرنتيان، از درس 1 تا آخر درس 16 .

د) منابع اختصاصي دين كليمي:

1- كتاب فرهنگ و بينش يهود، سال دوم متوسطه، چاپ انجمن كليميان تهران.

2- كتاب فرهنگ و بينش يهود، سال سوم متوسطه، چاپ انجمن كليميان تهران.


روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

 

فهرست كتب منبع سؤالات آزمون سراسري سال 1391
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص قانون پذيرش دانشجو مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص قانون پذيرش دانشجو مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي
1389/02/25
ن
سازمان سنجش آموزش كشور به اطلاع كليه داوطلبان آزمون سراسري سال جاري و سالهاي آتي مي رساند براساس قانون پذيرش دانشجو مصوب 1386 مجلس محترم شوراي اسلامي تصميم گيري درخصوص هر نوع تغييري اعم از افزايش يا كاهش درصد تأثير سوابق تحصيلي، تغيير نوع درس و ... به عهده كارگروه ماده 4 متشكل از وزراي علوم، تحقيقات و فناوري (رئيس كارگروه)، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي و رئيس سازمان سنجش آموزش كشور (دبير كارگروه) مي باشد. باتوجه به مصوبه كارگروه تنها مرجع اطلاع رساني در اين خصوص دبير كارگروه است، لذا به اطلاع كليه داوطلبان مي رساند كارگروه مصوبه اي درخصوص ميزان درصد سوابق تحصيلي براي سالهاي 91 تا 92 نداشته است.

بديهي است هرگونه مصوبه جديد از طريق سازمان سنجش آموزش كشور بصورت رسمي از طريق جرايد، پيك سنجش و سايت سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

 

کلید اولیه آزمون سراسري سال 1391 (تمامی گروه های آزمایشی)

http://www3.sanjesh.org/sarasari/91/Key_M1/index.php

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

 

 

اخبار آموزشی فرهیختگان شریف

آمار سایت