رشته های قابل انتخاب (ادامه تحصیل) برای دانش آموختگان کارشناسی ارشد مامایی در مقطع دکتری تخصصی

(مبتنی بر دفترچه کنکور دکتری تخصصی علوم پزشکی 92)

 

  • اپیدمیولوژی

  • انفورماتیک پزشکی

  • سلامت در بلایا و فوریتها

  • سلامت و رفاه اجتماعی

  • بیولوژی تولید مثل

  • بهداشت باروری

  • سالمند شناسی

  • فیزیولوژی

  • مدیریت تحقیقات در نظام سلامت

 

 

آمار سایت