تماس با ما

  مدیر عامل: 09121504244
واحد فروش:  09194225597

آدرس پستی:

تهران - صندوق پستی: 14515/935

پست الکترونیک:

  info@farhikhtegan-sharif.org
st@farhikhtegan-sharif.org......................................... مخصوص ارسال فایل داوطلبان
webmaster@farhikhtegan-sharif.org........................................تماس با مدیر سایت
  support@farhikhtegan-sharif.org