نرم افزار مشاور انتخاب رشته دانشگاه آزاد (شریف - آزاد 87 نسخه دانش آموزی)

آشنایی با محیط نرم افزار
  • ورود اطلاعات تراز (تخمین تراز)
  • مشاور
  • بانک اطلاعات هوشمند

 

 

  •  5 رشته-شهر
  • بهترین رشته
  • بهترین دانشگاه
  • سوال
  • بالاترین دانشگاه
  • پایین ترین دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 
آمار سایت