نرم افزار های انتخاب رشته دانشگاه آزاد

 

  • آخرین نرم افزار ها
  • تذکرات مهم
  • توصیه
  • توجه

ثبت نام اینترنتی آزمون دانشگاه آزاد اسلامی

برای اطلاعات بیشتر به سایت azmoon.org مراجعه کنید

 

همانطور که که می دانید برای آن دسته از رشته- شهرهایی که تراز 86 آنها تصادفی و غیر قابل اتکا بوده است، ترازهای تخمینی منظور گشته است. با این حال چنانچه علاقه مندید تراز آن دسته از رشته- شهرها را تعدیل نیافته مشاهده کنید بر روی لینک گروه ازمایشی مربوطه کلیلک کنید:

ریاضی تجربی انسانی 3 انسانی 4

 

 

فرهیختگان شریف پایبند و همواره وفادار به آرمانِ " آگاهانه ساختنِ روندهای تصمیم گیری داوطلبان کنکور"، از سالها پیش به ضرورت هر چه بیشتر ُبروز کننده ی ارائه ی نرم افزار انتخاب رشته ی دانشگاه آ زاد اسلامی پی برد. دو سال تلاش مداوم کار- گروه های تخصصی این مجموعه نهایتاً به ارائه ی نرم افزاری منجر گشت که نه تنها تماماً بومی ست و به نیازی سراسر بومی پاسخ می گوید- البته این خصوصیت پیچدگی کار را بیشتر نشان می دهد چرا که دیگر هیچ مشابه خارجی در کار نیست تا کارها را مثل همیشه آسان نماید - بلکه بسیاری از ظرافتهای مد نظر مشاوران ارجمند و کارکشته گان امر آموزش را چنان در الگوریتم خود دخیل کرده است که می توان اظهار داشت دارای کیفیتی در حد استانداردهای جهانی ست.

آنچه بیش از هر چیز ما را به طراحی این نرم افزار برانگیزاند حقایق سه گانه زیر است:

1. انتخاب رشته ی دانشگاه آزاد اسلامی قبل از آزمون آن انجام می پذیرد و داوطلب بدون دریافت مشاوره ی علمی – آماریِ نرم افزاری به سختی می تواند برآورد دقیق و قابل دفاعی از عملکرد آتی خود داشته باشد.

2. انتخاب های مجاز دانشگاه آزاد شش انتخاب است، این محدودیت ضرورت انتخابِ هر چه آگاهانه تر داوطلب را گوشزد می کند.

از همه مهمتر اینکه، اولویت در بخت قبولی داوطلب موثر است. کاملاً محتمل است داوطلب "الف" در رشته-شهر "ج" ( چنانچه آن را در انتخاب اول خود گنجانده باشد ) با نمره کل 5900 پذیرفته گردد، اما داوطلب "ب" در همان رشته-شهر ( چنانچه آن را در انتخاب دوم خود گنجانده باشد) با نمره کل 6200 پذیرفته نگردد
در سطور زیر به اجمال نحوه عملکرد نرم افزار بیان شده است

نرم افزار شریف آزاد 88 تراز احتمالی داوطلب در آزمون آتی دانشگاه آزاد اسلامی را بر حسب برآورد وی از نمراتِ خامِ احتمالی اش تخمین می زند و سپس داوطلب را بر حسب آن تراز وارد فرآیند انتخاب رشته می نماید.

در این فرآیند، مانند روال نرم افزار های سراسری فرهیختگان شریف، داوطلب می تواند سلایق و علایق خود را، حتی در جزئیات، اعمال نماید و در نهایت نرم افزار برای انتخاب اول تا سقف 15 رشته-شهر ( به ترتیب از احتمال پایین به بالا ) پیشنهاد می دهد و برای هر یک از انتخابهای دوم تا ششم نیز در بازه های جداگانه تا سقف 5 رشته- شهر را پیشنهاد می نماید و در هر بازه رشته- شهرها را به ترتیب احتمال قبولی مرتب می سازد. ضمناً منطق حاکم بر الگوریتم این نرم افزار، هماهنگ با نظر غالب مشاوران تیزبین، چنان است که درجه ریسک را هنگام عبور از هر بازه به بازه ی بعدی کاهش می دهد.

فرهیختگان شریف همت شما عزیزان را در فراگیر کردن کاربری این نرم افزار پاس می دارد. بی شک خروجی این برنامه همراه با ارائه مشاوره ی حضوری از جانب مشاوران مجرب، در دراز مدت تفکر منطقی و تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات کافی و برآورد های واقع بینانه را در دانش آموزان تعمیق می بخشد و در کوتاه مدت می تواند مانع از توزیع نا مناسب دانش آموزان در رشته –شهرهای نا خواسته شان گردد .

ـ قابلیتهای نرم افزار انتخاب رشته ی دانشگاه آزاد ( نسخه ی آموزشگاهی)

1. سورت رشته-شهرها براساس ترازهای سالهای 1380 تا 1386 و الگوریتم پیشرفته ی تعیین مطلوبیت رشته-شهر.
2. تخمین تراز براساس نمرات خام.
3. امکان حذف رشته های نامطلوب داوطلب.
4. امکان حذف شهر های نامطلوب داوطلب.
5. امکان برگزیدن جداگانه ی رشته ها و شهرهای ویژه ی انتخاب اول.
6. لحاظ سه رشته اولویت دار داوطلب در انتخاب نهایی.
7. لحاظ سه شهر اولویت دار داوطلب در انتخاب نهایی.
8. پیشنهاد 15 رشته-شهر برای انتخاب اول به ترتیب احتمال قبولی.
9. پیشنهاد 5 رشته-شهر برای انتخابهای دوم و به بعد.
10. رعایت ضوابط تخصصی انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی: بومی ویژه خواهران، عدم پیشنهاد رشته-شهرهای ستاره دار برای انتخابهای دوم و به بعد و سایر ضوابط.
11. کاربری برنامه بسیار آسان است و قابل نصب بر انواع سیستم های رایج می باشد.