تعویق زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد

تعویق زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد
طبق اطلاعیۀ سازمان سنجش آزمون کارشناسی ارشد ۲۳ و ۲۴ خرداد‌ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.