برنامه‌زمان‌بندی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸

طبق اطلاعیه سازمان سنجش آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸مطابق برنامه‌زمان‌بندی اعلام شده قبلی در روزهای پنج‌شنبه ۹۸/۰۲/۰۵ و جمعه ۹۸/۰۲/۰۶ برگزار خواهد شد.