اطلاعیه فرهیختگان شریف

اطلاع‌رسانی فرهیختگان شریف
نظر به اینکه انتخاب رشتۀ بدون آزمون سال ۱۳۹۸ از اواخر اسفند ماه سال ۱۳۹۷ آغاز شده است، برای نخستین بار نرم افزار جامع انتخاب رشتۀ فرهیختگان شریف-۹۸ در خرداد ماه و متناسب‌سازی شده با کدرشته‌محل‌های صرفاً براساس سوابق تحصیلی عرضه می‌گردد.
خوشبختانه بنا به دفترچه راهنمای انتخاب رشتۀ موسوم به صرفا براساس سوابق تحصیلی سال ۱۳۹۸ هر داوطلب مجاز است که رشته‌محل‌ها را همزمان از هر پنج گروه آزمایشی علوم ریاضی و فتی، علوم تجربی، علوم انسانی، زبان‌های خارجی و هنر انتخاب کند. فرهیختگان شریف با خوشحالی عمیق و استقبال تام و تمام از تصمیم اخیر و گسترۀ امکانی بی‌سابقه و کم‌نظیری که این تصمیم برای بخش اعظم داوطلبان فراهم می‌کند سه تمهید مهم اندیشیده است که مجموعه قابلیت های ابزارهای مجازی تصمیم‌یار ما را در عالی ترین سطح مورد انتظار قاطبۀ مشاوران و کارشناسان آموزشی قرار می دهد. سطور آتی طرح کلی این ویژگی‌های به تازگی به کار بسته شده به اختصار معرفی می‌شوند:
۱-امکان انتخاب همزمان از میان تمام گروه‌های آزمایشی فرصت مغتنمی است که با بهره‌گیری هوشمندانه از آن متقاضیان تحصیل دردانشگاه می‌توانند رشته‌های تحصیلی را متناسب با رغبت و ویژگی غالب شخصیتی خویش برگزینند. به دلیل فراهم شدن چنین امکانی که از لوازم اجتناب‌ناپذیر انتخاب رشتۀ عالمانه است فرهیختگان شریف برای نخستین بار امکان انتخاب رشته براساس نتایج آزمون رغبت‌سنج هالند را در نرم‌افزار فراهم کرده است. با بهره‌گیری از قابلیت مزبور امکان درج کد اختصاری یا همان ترتیب انواع شخصیتی داوطلب در فیلدهای تعبیه شده در نرم افزار مهیا می‌شود و در مرحلۀ بعد رشته‌های هر یک از گروه‌های آزمایشی پنجگانه بر حسب میزان انطباق کد اختصاری‌شان با کد اختصاری داوطلب در ستون‌های انطباق زیاد، متوسط و کم ارائه می‌گردند.
۲-در نرم‌افزار از طریق شیوۀ انتخاب رشتۀ تمام‌اولویتی امکان مناسبی تمهید شده است که با کاربست آن کاربر می‌تواند ۱۲ رشتۀ مطلوب خویش را نه صرفاً از یک گروه آزمایشی که از گروه‌های آزمایشی گوناگون در ردیف‌های اولویتی جداگانه درج کند. برای نمونه، ممکن است اولین اولویت رشته‌ای داوطلب مهندسی برق از گروه ریاضی و دومین اولویت رشته‌ای وی زیست‌شناسی از گروه تجربی باشد. در قابلیت/ویژگی تمهید‌شده در برنامه نیز درج همین ترتیب در یک پنجره واحد امکان‌پذیر شده است. در عین حال داوطلب می‌تواند ۱۲ اولویت شهری خود را درج کند. در الگوریتم اولولیت‌یابی این ترجیحات کلی به ترجیحات جزئی نگاشته می شود. به دیگر بیان، در خروجی پیشنهادی رشته‌محل‌ها بر حسب ترکیب تناسب‌یافتۀ اولویت‌های شهری و رشته‌ای داوطلب مرتب‌سازی می‌شوند.
دو ویژگی ذکر شده که ابزارهایی مهم و متناسب با نیازهای بومی هستند بر کارایی و سودمندی دستیار مجازی انتخاب رشتۀ فرهیختگان شریف می‌افزایند و شرایط کافی را برای ارتقای کیفی و بسط هوشمندی در مهم‌ترین فرایند تصمیمگیری تحصیلی را به دست می‌دهند.
۳- نرم افزار جدید «سنجش رغبت تحصیلی دانشگاهی فرهیختگان شریف» امکان اجرا و مشاهدۀ نتایج سه نوع آزمون استاندارد برای احراز انواع شخصیتی متقاضی در چهارچوب نظریه شخصیت‌های شش‌گانۀ هالند را فرهم کرده است. افزون بر این، آزمون دیگری ویژۀ تعیین حوزۀ شغلی مورد علاقه در نرم افزار مزبور تمهید شده است که می تواند در فرایند انتخاب زمینۀ تحصیلی و شغلی کارگشا و راهگشا باشد. این آزمون های چهارگانه و گزارش هایی که مبتنی بر نتایج آزمون به طور خودکار درنرم افزار تولید می شوند گام اول در پروژۀ بزرگ آزمون های جامع مشاورۀ تحصیلی هستند که قابلیت‌های آن حتی از این نیز افزون‌تر خواهدبود. به منظور گسترش امکان استفاده از این نرم افزار جدید سه مزیت برای کسانی که نرم افزار انتخاب رشتۀ فرهیختگان شریف را تهیه کرده‌اند در نظر گرفته شده است:
۱️⃣-قیمت پایه نرم افزار بسیار مناسب و متناسب با آمادگی مخاطب تعیین شده است.
۲️⃣ خریداران نسخه ۹۸ نرم افزار از ۳۰ درصد تخفیف در خرید نسخه ۳۰۰ آزمونی نرم افزار جدید سنجش رغبت تحصیلی بهره مند می شوند.
۳️⃣ویرایش های بعدی نرم‌افزار تا سقف ۵ آزمون یا امکان دیگر که احتمالاً ظرف یک سال آتی در نرم افزرا افزوده می‌شوند برای خریداران رایگان خواهد بود.
از نظر دور ندارید که نرم افزار سنجش رغبت تحصیلی دانشگاهی تا پایان سقف اجرای آزمونها- که بر حسب نوع محصول انتخابی یکی از موارد (۵، ۳۰، ۸۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۵۰۰) خواهد بود- قابلیت کارایی در طول سال تحصیلی دارد.

در پایان مقتضی است نکته‌ای را بیان کنیم که بعضی از شما در خلال سال‌های تعامل با ما نیکخواهانه و سخاوت‌مندانه استنباط کرده اید و از مسیرهای گوناگون این دریافتِ حسیِ کلی را به ما منتقل کرده‌اید. ما از ابتدا به یک آرمان مشخص و قابل دفاع وفادار مانده‌ایم. هیچگاه توانمندی‌ها و قابلیت‌های نظری، فنی و الگوریتمیِ پیش از این کسب شده را، حتی اگر وافی به مقصود باشند، کافی ندانسته‌ایم. از همین رو، اصرار داریم که هرماه و هر سال، بی مکث و تردید به این دستاوردها افزوده شود. تدبیر قابیلت‌های مهم پیشگفته و سایر بهینه‌سازی‌های به‌کار‌بسته‌شده، در مسیرِ ورزیدنِ وفادارانۀ همان اصول اولیه است. امیداوریم ذائقۀ مخاطبان ما این قابیلت‌ها را- که انباشت آنها در طول سالیان به تولید اثری آبرومند و دستیاری سودمند انجامیده است- مفید و کارگشا بیابد. از این گذشته، بارها نشان داده‌ایم که پشتیبانی از نرم‌ازفرار و حتی ارائۀ خدمات پشتیبانی فراتر از الگوی کاربری نرم‌افزار را نه با منّت، نه با خلق ناپسند، نه به عنوان یک لطف نامنتَظر، نه با دو دلی و تذبذب، بلکه به مثابۀ فرصت عزیز و خوشایندی می‌دانیم که با ادای دین و حس و احترامِ مقتصی به آن می‌کوشیم سودای بهتر کردن ایام برای دیگری را حقیقی، ملموس و دسترس‌پذیر کنیم. گرچه شاید این الگو که سراسر فراتر از تعهدات معهود و متعارف یک موسسه است، چندان رواج نداشته باشد، هیچ امتناعی از این نداشته‌ایم که با کمک کاربران وفادار خود تجربه‌ای از کار صادقانه خلق کنیم که یادآوری آن در وقتِ کار و وقتِ فراغ با دعا و آرزوی خیر باشد و به بار آورندۀ حس و حالِ خوب و دوست‌داشتنی و امیدوار‌کننده برای ما و شما. گفتن ندارد که آگاهی مخاطبان از ویژگی‌های نرم‌ازفرار و پیش‌شرط‌های حرفه‌ای خرید و کاربری آن شرط قطعی و ضروری حفظ و اعتلای این الگوی خاص از رفتار حرفه‌ای است.