۲۰ دانشگاه‌ صنعتی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

۲۰ دانشگاه‌ صنعتی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

۱۳۹۵-۱۳۹۶

رتبه کل نام
۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۲ دانشگاه صنعتی شریف
۳ دانشگاه علم و صنعت ایران
۴ دانشگاه صنعتی اصفهان
۵ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
۶-۱۰ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
۶-۱۰ دانشگاه صنعتی سهند
۶-۱۰ دانشگاه صنعتی شیراز
۶-۱۰ دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۶-۱۰ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۱۱-۱۵ دانشگاه صنعت نفت
۱۱-۱۵ دانشگاه صنعتی ارومیه
۱۱-۱۵ دانشگاه صنعتی شاهرود
۱۱-۱۵ دانشگاه صنعتی قوچان
۱۱-۱۵ دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۱۶-۲۰ دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
۱۶-۲۰ دانشگاه صنعتی اراک
۱۶-۲۰ دانشگاه صنعتی بیرجند
۱۶-۲۰ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
۱۶-۲۰ دانشگاه صنعتی همدان

بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC